Aktualności

„WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE”

 

10.2015

Współudział Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem „Nowy Horyzont”
w Rzeszowie. Umieszczenie plakatów promujących projekt na terenie Ośrodka oraz przekazanie klientom Ośrodka ulotek na temat projektu oraz informacji na temat spotkań edukacyjnych.

 

„PRAWA DLA OFIAR PRZEMOCY SEKSUALNEJ: NOWE PODEJŚCIE SYSTEMOWE. WSZECHSTRONNE USŁUGI INFORMACYJNE, SZKOLENIA I DZIAŁANIA”

09.2015

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie włączył się w projekt „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania” realizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.Celem projektu było dostarczenie wszechstronnych informacji na temat przemocy seksualnej oraz możliwości udzielenia pomocy ofiarom przestępstw seksualnych. Materiały promujące projekt, tj. plakaty, broszurki i ulotki udostępniliśmy klientom Ośrodka oraz przesłaliśmy do przychodni zdrowia z terenu powiatu leżajskiego i województwa podkarpackiego.

Więcej…

 

SOW W "KURIERZE POWIATOWYM"

08.2015

W sierpniu 2015 roku w „Kurierze Powiatowym” nr 4/2015 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku został umieszczony artykuł na temat działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Celem artykułu było rozpowszechnianie wiedzy o Ośrodku wśród mieszkańców powiatu leżajskiego oraz przedstawienie możliwości otrzymania pomocy w przypadku doznawania przemocy w rodzinie.

 

Więcej…

 

Grupa wsparcia

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

W RODZINIE

Serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie doznające przemocy ze strony osób bliskich na spotkania grupowe, które odbywają się w naszym ośrodku w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-19.00.

Otrzymasz wsparcie i pomoc psychologa oraz pozostałych członków grupy!!!

telefon: 17-241-38-13, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Reaguj na Przemoc

 

12.12.2014 r.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Nowej Sarzynie włączył się w Ogólnopolską Kampanię „REAGUJ NA PRZEMOC!” – celem kampanii było podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do najmłodszych świadków przemocy; budowanie świadomości i pokazywanie, jak reagować na przemoc, przekazywanie ważnych informacji do osób doznających przemocy, świadków, a także sprawców, mówienie o skutkach przemocy, informowanie o procedurze „Niebieskie Karty” oraz o możliwości uzyskania pomocy w ramach telefonu „Niebieska Linia”, a także promowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.  Do 35 szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu leżajskiego przesłano materiały kampanii (broszurki i ulotki) do wykorzystania w pracy z dziećmi i rodzicami, tj.: „Nie ucz swojego dziecka przemocy!”, „Chroń swoje dzieci przed przemocą!”, „Nie zgadzaj się na przemoc!”, „Nie odwracaj wzroku!”, „Nauczycielu, reaguj na przemoc!”, „Nie bądź obojętny!”, „Przemoc rodzi przemoc!”, „Mali świadkowie przemocy”, „Pamiętaj!”.

 

Więcej…

 

Mikołaj

 

W dniach05.12.2014 r. i 06.12.2014 r. do naszego Ośródka przybył Święty Mikołaj. Dla naszych dorosłych mieszkańców i dla dzieci przywiózł mnóstwo prezentów. Wspólnie
z Mikołajem mieszkańcy SOW śpiewali kolędy, była wspaniała atmosfera i wiele pozytywnych emocji.

Pragniemy serdecznie podziękować naszym tegorocznym „Mikołajom”: tj.  Stowarzyszeniu „Dobry-Dom”z Woli Zarczyckiej oraz osobom i instytucjom współpracującym ze Stowarzyszeniem min. ZAZ-owi w Nowej Sarzynie oraz Zespołowi Szkół  im. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.

Więcej…

 

Dzień Praw Dziecka

 

W dniu 20.11.2014 roku z okazji 25 – lecia przyjęcia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA zorganizowaliśmy w SOW wspólne zajęcia dla matek i dzieci przebywających w Ośrodku: zapoznanie z podstawowymi Prawami Dziecka na podstawie „Oto Twoje Prawa”, krzyżówki, zagadki, układanki obrazkowe, kalambury, konkursy z nagrodami i inne zabawy integrujące rodzin.

Więcej…

 

19-11-2014

 

W dniu 19.11.2014 r. zgodnie z coroczną tradycją z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia zorganizowaliśmy szkolenie dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu leżajskiego. Tegoroczny temat szkolenia to: „Dziecko krzywdzone: uzależnienia i nadużywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież”. Szkolenie miało formę wykładową, a także warsztatową. Tematyką zajęć było:

1. Substancje psychoaktywne - charakterystyka: alkohol, tytoń, opiaty (pochodne opium, tj. morfina, heroina), konopie indyjskie (marihuana, haszysz), kokaina, amfetamina, halucynogeny (LSD, PCP, grzyby), dopalacze, substancje psychoaktywne zawarte w lekach (barbiturany, benzodiazepiny, dekstrometorfan, kodeina, benzydamina i inne substancje stymulujące),inhalanty (kleje, benzyna, rozpuszczalniki itp.).
2. Substancje psychoaktywne a prawo w Polsce i na świecie.
3. Zażywanie substancji  psychoaktywnych przez dzieci i młodzież: czynniki ryzyka,   przyczyny, objawy, konsekwencje.

Więcej…

 

Pomoc dla osób pokrzywdzonych

 

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin. Pomoc skierowana jest głównie do osób, które dotknęło pokrzywdzenie między innymi: wypadek komunikacyjny,groźby karalne, zgwałcenia, przemoc w rodzinie, niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie ciała lub mienia itp.


Więcej…

 

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy zgodnie z coroczną tradycją w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Nowej Sarzynie zorganizowaliśmy gry i zabawy zespołowe min. „Łowienie Statków”, Quiz rodzinny, malowanie twarzy dzieciom, poczęstunek dla stacjonarnych Klientów SOW. Mieszkańcy Ośrodka wykazali się własną inwencją twórczą przygotowując skecz „Baba ze wsi” oraz humorystyczną piosenkę opowiadającą o ich życiu w SOW.

 

 

Więcej…

 

Informacja do osób pokrzywdzonych/zagrożonych przemocą w rodzinie

Szanowni Państwo,

Rusza nabór na jednodniowe spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych/zagrożonych przemocą w rodzinie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu finansowego na lata 2009-2014

Wszystkich zainteresowanych udziałem w niniejszych spotkaniach prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa do wykonawcy: Firma DIAGNOSERW Dawid Stramowski. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Iwona Wencka-Stramowska tel. (52) 385-39-94, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Więcej…

 
Więcej artykułów…