Celem głównym zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych jest zapobieganie wystąpieniu lub likwidowanie istniejących dysfunkcji i zaburzeń utrudniających funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży oraz poprawa ich społecznego i emocjonalnego funkcjonowania w środowisku, a także wyzwalanie z poczucia winy i odpowiedzialności za sytuację przemocową w rodzinie.

W programach socjoterapeutycznych wykorzystywane są różnorodne metody pracy z grupą między innymi:

- praca w kręgu,

- „rundki”,

- psychodrama,

- pantomima,

- elementy arteterapii,

- elementy muzykoterapii,

- elementy Terapii Poznawczo-Behawioralnej,

- elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne z dziećmi w Ośrodku odbywają się 1-5 razy w miesiącu.