SOW

Specjalistyczny Orodek Wsparcia w Nowej Sarzynie dziaa na wielu polach, zarwno stacjonarnie, udzielajc fachowej pomocy mieszkajcym i przychodzcym do Orodka po porady osobom doznajcym przemocy w rodzinie, jak rwnie zajmuje si dziaalnoci informacyjn i profilaktyczn z zakresu przemocy domowej w rodowisku lokalnym.

W tym celu Kadra Orodka organizuje wykady, szkolenia i warsztaty.