- poznanie mechanizmów przemocy domowej oraz współuzależnienia,

- poznanie mechanizmów blokujących wyjście z przemocy,

- rozpoznanie faz przemocy, rodzaju i oznak przemocy we własnym związku,

- zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy domowej, obalenie mitów i stereotypów na temat ról kobiety i mężczyzny w związku,

- poznanie własnych praw i uczenie się ich egzekwowania,

- pracę nad wzrostem poczucia własnej wartości i sprawności,

- zmianę przekonań na temat świata i ludzi,

- wyjście z roli ofiary,

- naukę nowych, konstruktywnych zachowań.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu w Ośrodku, trwają 2 godziny. W zajęciach wykorzystywane są metody pracy warsztatowej i wykład.Na jedną edycję grupy psychoedukacyjnej składa się z 12 spotkań grupowych.