19-11-2014


4. Uzalenienie a naduywanie substancji psychoaktywnych.
5. Interwencja i pomoc dziecku zaywajcemu rodki psychoaktywne.
6. Gdzie szuka pomocy ? organizacje w Polsce.
7. Profilaktyka uzalenie dzieci i modziey: czynniki ochronne, zapobieganie - zadania szkoy i rodziny.

Uczestnicy otrzymali zawiadczenia oraz materiay, tj. ksiki, broszurki, ulotki i materiay na temat substancji psychoaktywnych i profilaktyki w tym zakresie.