19-11-2014


4. Uzależnienie a nadużywanie substancji psychoaktywnych.
5. Interwencja i pomoc dziecku zażywającemu środki  psychoaktywne.
6. Gdzie szukać pomocy – organizacje w Polsce.
7. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży: czynniki ochronne, zapobieganie - zadania szkoły  i rodziny.

 

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz materiały, tj. książki, broszurki, ulotki i materiały na temat substancji psychoaktywnych i profilaktyki w tym zakresie.