Mikołaj

Serdecznie dziękujemy również osobom i instytucjom zaangażowanym w akcję charytatywną "I Ty bądź Mikołajem" –tj. Młodzieży Wszechpolskiej z Leżajska, Zespołowi Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku, Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku, Zespołowi Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach, Zespołowi Szkół w Giedlarowej, Drukarni Emka, Pani Jadwidze Czech, Panu Łukaszowi Dec, Pani Paulinie Czech, Panu Adrianowi Masełek, Panu Konradowi Mrugalskiemu.