„WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE”

 

10.2015

Współudział Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie w projekcie „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Współpraca z Podkarpackim Ośrodkiem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem „Nowy Horyzont”
w Rzeszowie. Umieszczenie plakatów promujących projekt na terenie Ośrodka oraz przekazanie klientom Ośrodka ulotek na temat projektu oraz informacji na temat spotkań edukacyjnych.