Wakacje 2017

Na rozpoczcie wakacji zorganizowalimy w naszym Orodku wsplne zajcia dla mam i dzieci. Wszyscy uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. ?Nasze wymarzone wakacje?, wsplnie rozwizywano krzywki o tematyce wakacyjnej oraz odgadywano zagadki. Za zaangaowanie w zajcia dzieci wraz z mamami otrzymay nagrody.