Bezpieczne wakacje

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie włączył się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. W ramach akcji, z dziećmi przeprowadzono zajęcia na temat zasad poruszania się w ruchu drogowym, znajomości podstawowych znaków drogowych, udzielono informacji o służbach ratowniczych, zapoznano z numerami telefonów alarmowych i przekazano inne ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 
Więcej informacji na temat akcji „Bezpieczne Wakacje” można uzyskać na stronie internetowej: https://bezpiecznewakacje.pl