Bezpieczne wakacje

Specjalistyczny Orodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie w Nowej Sarzynie wczy si do oglnopolskiej akcji ?Bezpieczne Wakacje?, ktrej celem jest zwikszenie poziomu bezpieczestwa spdzania wolnego czasu przez dzieci, modzie i dorosych. W ramach akcji, z dziemi przeprowadzono zajcia na temat zasad poruszania si w ruchu drogowym, znajomoci podstawowych znakw drogowych, udzielono informacji o subach ratowniczych, zapoznano z numerami telefonw alarmowych i przekazano inne wane wskazwki dotyczce bezpieczestwa.
Wicej informacji na temat akcji ?Bezpieczne Wakacje? mona uzyska na stronie internetowej:https://bezpiecznewakacje.pl