Wizyta studyjna członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu łańcuckiego w Ośrodku Wsparcia w Nowej Sarzynie

W naszym Ośrodku gościliśmy członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz osób pracujących w grupach roboczych z terenu powiatu łańcuckiego. Pracownicy Sądu, Prokuratury, Oświaty i Ośrodków Pomocy Społecznej uczestniczyli w 2-godzinnym spotkaniu, którego celem było przybliżenie problematyki przemocy w rodzinie oraz działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Współpraca pomiędzy naszymi instytucjami z pewnością wpłynie pozytywnie na udzielanie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.